Ubezpieczenie 2019

Towarzystwo Generali

  • Suma ubezpieczenia na  jedną osobę : 10 000 zł
  • Koszty leczenia 4000 zł
  • Koszty rehabilitacji 2000 zł
  • Uciążliwe leczenie 200 zł
  • Wstrząśnienie mózgu 300 zł
  • Zakup lub wypożyczenie przedmiotów ortopedycznych 1250 zł
  • System wypłaty odszkodowań : proporcjonalny , czyli 1 % sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu , czyli np. uszczerbek 10 % to 1000 zł odszkodowania itd.
  • Polisa odpowiada za wyczynowe i rekreacyjne Sporty : piłka nożna , narty, pływanie  – ten zapis będzie na polisie wpisany (normalna polisa nie zawiera sportów)
  • Do zawarcia polisy potrzebna jest lista osób : imię nazwisko pesel lub data urodzenia

Wpłaty w wysokości 75 zł można dokonywać do 13  stycznia 2019 r. na konto

Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka
Pobierz – ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Pobierz – druk zgłoszenia szkody.
Pobierz – tabela uszczerbków na zdrowiu.
Pobierz – tabela przedmiotów.
Pobierz – opiekun ubezpieczenie/szczegóły ubezpieczenia.
Pobierz – zgłoszenie szkody.
Facebook