INFORMACJA
admin

Szanowni Państwo,
Informujemy, że składka członkowska w klubie wynosi 130zł za pierwsze dziecko i 70zł za kolejne. Składki członkowskie za zawodnika płacimy do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc. Składka obowiązuje przez 10 miesięcy w roku niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu. Nie jest ona również odpłatnością za zajęcia a wkładem własnym zawodnika w rozwój klubu. Miesiąc lipiec jest wolny od opłat i zajęć. Za miesiąc sierpień, odpłatność wynosi 100zł za pierwsze dziecko i 50zł za następne. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Klubu może zwolnić lub zmniejszyć z opłaty składek członkowskich  lub ponoszenia kosztów wyjazdowych zawodnika, o ile rodzic udokumentuje i wystąpi na piśmie z prośbą o zwolnienie lub zmniejszenie opłaty z uwagi na trudną sytuację rodzinną. Niepłacenie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz klubu grozi zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z akademii. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach , zmiany  klubu rodzic /opiekun zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności finansowych  oraz powiadomienie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 
Zarząd Klubu

BIURO AGAPE
admin

Informujemy, że biuro klubowe we wrześniu będzie czynne tylko w czwartki w godzinach:

18:00 – 20:00.

Powołanie
admin

mzpn
Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka ma zaszczyt poinformować, że Mazowiecki Związek Piłki Nożnej powołał na mecz Mistrzowski Kadry Mazowsza piłki nożnej kobiet (kategoria Młodziczek U-13 r. 2003), który odbędzie się w dniu 12.09.2015r. w Toruniu zawodniczkę naszego Klubu NATALIĘ BETLIŃSKĄ. Gratulujemy!!!
  

Płatności
admin

Szanowni Państwo,
 
w miesiącu sierpniu wznowiliśmy zajęcia, odpłatność za sierpień wynosi 100zł za pierwsze dziecko i 50zł za następne. Bardzo proszę o uregulowanie składek.
 
Andrzej Telakowiec
Prezes Zarządu