Badania Lekarskie
admin

badania-sportowe

W poniedziałek 22 sierpnia 2016 od godz. 18:00 w BOS-ie ul. Światowida 56 przy basenie odbędą się badania lekarskie !!!

koszt badań: 10 zł

Przypominamy, iż każdy zawodnik uczesniczący w zajęciach w
Akademii Piłkarskiej AGAPE Białołęka MUSI posiadać aktualne badania lekarskie !

Opłata za sierpień
admin

Przypominamy, że opłata za miesiąc sierpień wynosi 100zł za pierwsze dziecko i 50zł za następne. Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy podając w tytule przelewu: miesiąc, imię, nazwisko i rok … czytaj więcej …