Favorite SKŁADKA CZŁONKOWSKA
admin

Szanowni Państwo,

Składki członkowskie za zawodnika płacimy do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc, niezależnie od świąt i dni wolnych, nie zmienia się w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. Składka członkowska wynosi 130 zł za pierwsze dziecko, za kolejne 70 zł. Składka obowiązuje przez 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca. Miesiąc lipiec jest wolny od opłat i zajęć, za miesiąc sierpień odpłatność wynosi 100 zł za pierwsze dziecko i 50 zł za kolejne. Składka nie jest odpłatnością za zajęcia, a wkładem zawodnika w rozwój klubu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Klubu może zmniejszyć lub zwolnić z opłat składek członkowskich o ile rodzic udokumentuje i wystąpi na piśmie z prośbą o zwolnienie lub zmniejszenie opłaty.

czytaj więcej ...

Badania lekarskie
admin

W poniedziałek 19 września 2016 od godz. 18:00 w BOS-ie     ul. Światowida 56 przy basenie odbędą się badania lekarskie !!! koszt badań: 10 zł   Przypominamy, iż każdy … czytaj więcej …