Kobiałka SP31

Kobiałka SP31

Roczniki 2011 i 2012/13

trener Emil Kowalski, tel. 601-254-511,
e-mail: agapebialolekak49@gmail.com 

TRENINGI
 • 2011
  wtorki i czwartki 17.00-18.30
 • 2012/2013
  wtorki i czwartki 18.30-20.00

Roczniki 2014 i 2015/16

trener Łukasz Stefański – tel. 796-305-832,
e-mail: lukaszstefanski14@wp.pl 

TRENINGI
 • 2014
  poniedziałki 17.00-18.15
  środy 18.15-19.30
 • 2015/16 
  poniedziałki 18.15-19.30
  środy 17.00-18.15
przekaż 1,5% podatku

Wypełniając swój PIT pamiętaj o naszym klubie - to nic nie kosztuje!

Drogi Rodzicu!
Wspierając AGAPE, wspierasz rozwój dzieci i młodzieży 👍
Przekaż 1,5% swojego podatku na rozwój
Naszego Wspólnego Klubu

 • KRS 0000229157
 • CEL SZCZEGÓŁOWY: AGAPE

Szanowni Państwo,

Składki członkowskie za zawodnika płacimy do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc, niezależnie od świąt i dni wolnych, nie zmienia się w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. Składka członkowska wynosi 200 zł za pierwsze dziecko, za kolejne 150 zł. Składka obowiązuje przez 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca. Miesiąc lipiec i sierpień jest wolny od opłat i zajęć.

Składka nie jest odpłatnością za zajęcia, a wkładem zawodnika w rozwój klubu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Klubu może zmniejszyć lub zwolnić z opłat składek członkowskich o ile rodzic udokumentuje i wystąpi na piśmie z prośbą o zwolnienie lub zmniejszenie opłaty. W przypadku rezygnacji lub zmiany przynależności klubowej zawodnika rodzic/opiekun zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności finansowych wobec klubu. W przypadku zmiany klubu, klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika (Uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej). Jest to swego rodzaju wynagrodzenie klubu za trud poniesiony w związku ze sportowym ukształtowaniem zawodnika, dzięki któremu osiągnął poziom sportowy predysponujący go do zmiany barw klubu.

Przelewy prosimy dokonywać na poniżej podany rachunek:

Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820
Bank BNP PARIBAS
Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka
Tytuł przelewu: Opłata członkowska, imię nazwisko, rocznik, oddział Kobiałka SP31

Agape Białołęka

OFICJALNY SKLEP AGAPE

Facebook