Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,
Przypominam, że kończy się okres ubezpieczenia za poprzedni rok i mam dla Państwa nową ofertę kontynuacji ubezpieczenia w TOWARZYSTWO InterRisk VIG od 14 stycznia 2014 do 13 stycznia 2015. składka została utrzymana na tym samym poziomie i na tych samych warunkach przy ubezpieczeniu ponad 200 osób (80 zł od osoby) suma ubezpieczenia (20000,00zł/osoba), koszt leczenia 1400zł na jedną osobę, system wypłaty odszkodowań : proporcjonalny, czyli 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu, czyli np. uszczerbek 10% to 2000zł odszkodowania itd., działanie 24 h na dobę. Szczegóły ubezpieczenia zamieszczone są na naszej stronie www.agapebialoleka.waw.pl w zakładce UBEZPIECZENIE NNW.

Obowiązkiem jest aby każdy Zawodnik, przystępujący i uczestniczący w treningach, był ubezpieczony przez nasz klub od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wpłaty można dokonywać do 10 stycznia 2014r. na konto, wpisując imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika.

Podaje numer rachunku:
Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka

Andrzej Telakowiec
Prezes Zarządu

Facebook