Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że kończy się okres ubezpieczenia za poprzedni rok i mamy dla Państwa nową ofertę ubezpieczenia w Towarzystwie Wiener. Składka wynosi 75zł od osoby. Szczegóły ubezpieczenia zamieszczone są na naszej stronie www.agapebialoleka.waw.pl w zakładce DLA RODZICA / UBEZPIECZENIE NNW.

Obowiązkiem jest aby każdy Zawodnik, przystępujący i uczestniczący w treningach,  był ubezpieczony przez nasz klub od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wpłaty należy dokonywać do 12 stycznia 2020 r. na konto podane w zakładce Ubezpieczenie NNW.

Zarząd Klubu

 

Ubezpieczenie NNW

 

Nasza nowa oferta w Wiener T.U:

 • Śmierć/Trwały Uszczerbek: 10.000 zł
 • Złamanie kości: 10.000 zł
 • Koszty leczenia: 4.000 zł
 • Koszty rehabilitacji: 2.000 zł
 • Zadośćuczynienie za doznany ból: 200 zł
 • Wstrząśnienie mózgu: 100 zł
 • Wstrząśnienie mózgu – hospitalizacja 1-2 dni: 200 zł
 • Wstrząśnienie mózgu – hospitalizacja powyżej 2 dni: 400 zł
 • Stłuczenie mózgu: 1000 zł
 • Naprawa, wypożyczenie lub zakup środków ortopedycznych: 3.000 zł
 • Wariant 24h / Składka za osobę: 80 zł
 • Polisa odpowiada za wyczynowe i rekreacyjne Sporty: piłka nożna , narty, pływanie  – ten zapis będzie na polisie wpisany (normalna polisa nie zawiera sportów)
 • Do zawarcia polisy potrzebna jest lista osób: imię nazwisko pesel lub data urodzenia

Wpłaty w wysokości 80 zł proszę dokonywać na konto z dopiskiem ubezpieczenie. Ubezpieczenie obowiązuje na cały rok kalendarzowy. Jeśli zawodnik dołącza do Akademii w trakcie trwającego sezonu w celu objęcia ubezpieczeniem należy dokonać wpłaty w wysokości 40 zł.

Nr konta: 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Odbiorca: Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka
Tytuł przelewu: imię nazwisko, rocznik, opłata za ubezpieczenie
Pobierz – ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Pobierz – szczegółowe warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Pobierz – Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu.
Pobierz – tabela wartości ubezpieczenia

Facebook