UBEZPIECZENIE NNW

AGAPESzanowni Państwo,
 
Przypominamy, że kończy się okres ubezpieczenia za poprzedni rok. Mamy dla Państwa nową ofertę kontynuacji ubezpieczenia w TOWARZYSTWO InterRisk VIG obowiązujace  od 14 stycznia 2015 do 13 stycznia 2016. Przy ubezpieczeniu ponad 200 osób (80zł od osoby), suma ubezpieczenia (20000,00zł/osoba), koszt leczenia 1400zł na jedną osobę, system wypłaty odszkodowań proporcjonalny – 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu (np. uszczerbek 10% to 2000 zł odszkodowania itd.), działanie ochronne 24 h na dobę.
 
Szczegóły ubezpieczenia zamieszczone są na naszej stronie www.agapebialoleka.waw.pl w zakładce UBEZPIECZENIE NNW.
 
Ubezpieczenie
Obowiązkiem każdego zawodnika przystępującego i uczestniczącego w zajeciach jest ubezpieczonie od następstw nieszczęśliwych wypadków!!!! Zawodnicy za których nie zostanie uiszczona składka nie będą dopuszczeni do zajęć. Wpłaty w wysokości 80 zł należy dokonywać do 10 stycznia 2015r. na konto umieszczone poniżej wpisując: imię, nazwisko i datę urodzenia zawodnika.
 
 

Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka

Facebook