Ubezpieczenie

UbezpieczenieSzanowni Państwo,
Przypominam, że kończy się okres ubezpieczenia za poprzedni rok i mam dla Państwa nową ofertę kontynuacji ubezpieczenia w TOWARZYSTWO InterRisk VIG  od 14 stycznia 2014 do 13 stycznia 2015. składka została utrzymana na tym samym poziomie i na tych samych warunkach przy ubezpieczeniu ponad 200 osób ( 80zł od osoby) suma ubezpieczenia (20000,00zł/osoba), koszt leczenia 1400zł na jedną osobę, system wypłaty odszkodowań : proporcjonalny, czyli 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu, czyli np. uszczerbek 10% to 2000zł odszkodowania itd., działanie 24 h na dobę. Szczegóły ubezpieczenia zamieszczone są na naszej stronie www.agapebialoleka.waw.pl w zakładce UBEZPIECZENIE NNW.
Obowiązkiem jest aby każdy Zawodnik, przystępujący i uczestniczący w treningach,  był ubezpieczony przez nasz klub od następstw nieszczęśliwych wypadków, zawodnicy za których nie zostanie uiszczona składka nie będą dopuszczeni do zajęć. Wpłaty można dokonywać do 10 stycznia 2014r. na konto, wpisując imię, nazwisko i data urodzenia zawodnika. Podaje numer rachunku:

Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka

Andrzej Telakowiec
Prezes Zarządu
Facebook