Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że kończy się okres ubezpieczenia za poprzedni rok i mamy dla Państwa nową ofertę wznowienia polisy grupowej Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Towarzystwie Wiener TU S.A., składka wynosi 80 zł od osoby. Obowiązkiem jest, aby każdy Zawodnik, przystępujący i uczestniczący w treningach, był ubezpieczony przez nasz klub od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Oferta w Wiener – Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna – Vienna Insurance Group Polska:

 • Śmierć/Trwały Uszczerbek: 10.000 zł
 • Złamanie kości: 10.000 zł
 • Koszty leczenia: 4.000 zł
 • Koszty rehabilitacji: 2.000 zł
 • Zadośćuczynienie za doznany ból: 200 zł
 • Wstrząśnienie mózgu: 100 zł
 • Wstrząśnienie mózgu – hospitalizacja 1-2 dni: 200 zł
 • Wstrząśnienie mózgu – hospitalizacja powyżej 2 dni: 400 zł
 • Stłuczenie  mózgu: 1000 zł
 • Naprawa, wypożyczenie lub zakup środków ortopedycznych: 3.000 zł
 • Wariant 24h / Składka za osobę : 80 zł
 • Polisa odpowiada za wyczynowe i rekreacyjne Sporty : piłka nożna   – ten zapis będzie na polisie wpisany (normalna polisa nie zawiera sportów)
 • Do zawarcia polisy potrzebna jest lista osób : imię nazwisko, pesel lub data urodzenia
 • Wpłaty w wysokości 80 zł prosimy dokonywać do 20 stycznia 2022 r. na wskazane poniżej konto: 


  Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820
  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
  Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka

Facebook