— INFO —

W dniu 24 i 25 listopada hala w szkole 106 ul. Van Gogha 1 nieczynna z powodu próbnych egzaminów.

Facebook