Ubezpieczenie zawodników naszej akademii

Szanowni Państwo, Każdy klub sportowy ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich członków ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przypominamy, że kończy się okres ubezpieczenia 29 stycznia 2023r. za…

Facebook