Blog

Ubezpieczenie zawodników naszej akademii

Szanowni Państwo, Każdy klub sportowy ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich członków ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przypominamy, że kończy się okres ubezpieczenia 29 stycznia 2023r. za…

Facebook