Towarzystwo InterRisk VIG

  • Suma ubezpieczenia na  jedną osobę : 20 000 zł
  • Koszty leczenia 1400 zł na osobę
  • System wypłaty odszkodowań : proporcjonalny , czyli 1 % sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu , czyli np. uszczerbek 10 % to 2000 zł odszkodowania itd.
  • Działanie na terytorium RP i UE
  • Polisa odpowiada za wyczynowe i rekreacyjne Sporty : piłka nożna , narty, pływanie  – ten zapis będzie na polisie wpisany (normalna polisa nie zawiera sportów)
  • Do zawarcia polisy potrzebna jest lista osób : imię nazwisko pesel lub data urodzenia

Wpłaty w wysokości 80zł można dokonywać do 10 stycznia 2016r. na konto

Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka
 
 
Pobierz – ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

One Reply to “Ubezpieczenie NNW”

Comments are closed.