Nasza nowa oferta w Wiener T.U:

 • Śmierć/Trwały Uszczerbek: 10.000 zł
 • Złamanie kości: 10.000 zł
 • Koszty leczenia: 4.000 zł
 • Koszty rehabilitacji: 2.000 zł
 • Zadośćuczynienie za doznany ból: 200 zł
 • Wstrząśnienie mózgu: 100 zł
 • Wstrząśnienie mózgu – hospitalizacja 1-2 dni: 200 zł
 • Wstrząśnienie mózgu – hospitalizacja powyżej 2 dni: 400 zł
 • Stłuczenie mózgu: 1000 zł
 • Naprawa, wypożyczenie lub zakup środków ortopedycznych: 3.000 zł
 • Wariant 24h / Składka za osobę :75 zł
 • Polisa odpowiada za wyczynowe i rekreacyjne Sporty : piłka nożna , narty, pływanie  – ten zapis będzie na polisie wpisany (normalna polisa nie zawiera sportów)
 • Do zawarcia polisy potrzebna jest lista osób : imię nazwisko pesel lub data urodzenia

Wpłaty w wysokości 75 zł można dokonywać do 12  stycznia 2020 r. na konto

Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka
Pobierz – ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Pobierz – szczegółowe warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Pobierz – Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu.
Pobierz – tabela wartości ubezpieczenia