UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo,InterRisk1

Przypominamy, że kończy się okres ubezpieczenia za poprzedni rok i mamy dla Państwa nową ofertę kontynuacji ubezpieczenia w Towarzystwie InterRisk VIG  od 14 stycznia 2016r. do 13 stycznia 2017r. Składka została utrzymana na tym samym poziomie i na tych samych warunkach przy ubezpieczeniu ponad 200 osób (80zł od osoby) suma ubezpieczenia (20000,00zł/osoba), koszt leczenia 1400zł na jedną osobę, system wypłaty odszkodowań : proporcjonalny, 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu, czyli np. uszczerbek 10% to 2000zł odszkodowania itd., działanie 24 h na dobę. Polisa odpowiada za wyczynowe i rekreacyjne sporty : piłka nożna – ten zapis będzie na polisie wpisany. Szczegóły ubezpieczenia zamieszczone są na naszej stronie www.agapebialoleka.waw.pl w zakładce Strefa Informacji – UBEZPIECZENIE NNW.

Obowiązkiem jest aby każdy Zawodnik przystępujący i uczestniczący w treningach był ubezpieczony przez nasz klub od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wpłaty można dokonywać do 10 stycznia 2016 r. na konto, wpisując imię, nazwisko i data urodzenia zawodnika. Numer rachunku:

Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka 

Facebook