Opłata za sierpień

Przypominamy, że opłata za miesiąc sierpień wynosi 100zł za pierwsze dziecko i 50zł za następne. Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy podając w tytule przelewu: miesiąc, imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika.

Nr konta: 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka

Facebook