Trener : Grzegorz Dominiak

Kadra:

 Bartosz Roman

Bezkorowajny Andrzej

Binda Mikołaj

Chołodny Bartosz

Golubski Filip

Hołubiuk Igor

Jarosz Sebastian

Kaczmarski Krzysztof

Łapa Wojciech

Madejak Kamil

Modzelewski Michał

Nowak Hubert

Olszewski Jan

Pielecki Wojciech

Pruski Feliks

Rybczyński Szymon

Suchenek Szymon

Witkowski Kacper

Sochacki – Witkowski Kacper

Wojcieszek Błażej

Ziobro Jakub

Torzewicz Jan