Trener : Mateusz Telakowiec

Trener : Paweł Wilamowski

1 CYRANKOWSKI
2 DYONIZIAK
3 GALECHAN
4 KLAPIŃSKI
5 KOPERSKI
6 KOZIEŁ
7 ORZECHOWSKI
8 PARZYCH
9 PAWLIK
10 PŁOWICZ
11 RACZYŃSKI
12 SŁOWIK
13 SWÓŁ
14 SZPIEGIEL
15 ZAMORSKI