Trener : Michał Brenner

Trener : Mateusz Telakowiec


1 ADAMIUK
2 ANTOSIK
3 BIEDRZYCKI
4 BORECKI
5 DOROSZENKO
6 DUDA
7 GMURCZYK
8 KARPIŃSKI
9 Komorowski
10 LEWAŃSKI
11 Michalak
12 MICHALSKI
13 MILEWSKI
14 MUĆKA
15 OBIDZIŃSKI
16 OSTROWSKI
17 PARDO
18 Petrykowski
19 POWAŁKA
20 RATYŃSKI
21 REŚLIŃSKI
22 SŁOWIKOWSKI
23 SZCZEPANIAK
24 WOJDA
25 ZIELIŃSKI
26 Żmijewski