Trener : Michał Brenner

Trener : Mateusz Telakowiec


1 ADAMCZYK
2 ADAMIUK
3 ANTOSIK
4 BIEDRZYCKI
5 BORECKI
6 BRUKNER
7 CZECZOTKA
8 DUDA
9 FIŁONOWICZ
10 Gachewicz
11 GMURCZYK
12 HILAK
13 KŁOS
14 LEWAŃSKI
15 MICHALSKI
16 MUĆKA
17 OBIDZIŃSKI
18 OSTROWSKI
19 PARDO
20 PASIK
21 PETRYKOWSKI
22 POWAŁKA
23 RADECKI
24 RATYŃSKI
25 REŚLIŃSKI
26 ROCZNIAK
27 SOBIESIAK
28 SOKOŁOWSKI
29 SZCZEPANIAK
30 ZIELIŃSKI
31 ŻMIJEWSKI