Trener : Michał Brenner

Trener : Mateusz Telakowiec


1 ADAMIUK
2 ANTOSIK
3 BIEDRZYCKI
4 BORECKI
5 BRUKNER
6 CZECZOTKA
7 DUDA
8 GACHEWICZ
9 GMURCZYK
10 HILAK
11 Kidała
12 KŁOS
13 LEWAŃSKI
14 Michalak
15 MICHALSKI
16 MUĆKA
17 OBIDZIŃSKI
18 OSTROWSKI
19 PARDO
20 PASIK
21 PETRYKOWSKI
22 POWAŁKA
23 RATYŃSKI
24 REŚLIŃSKI
25 ROCZNIAK
26 SOBIESIAK
27 SZCZEPANIAK
28 ZIELIŃSKI
29 ŻMIJEWSKI