Trener : Michał Brenner

Trener : Mateusz Telakowiec


1. Adamczyk Konrad

2. Antosik Igor

3. Biedrzycki Dominik

4. Brukner Jakub

5. Czeczotka Szymon

6. Duda Tomasz

7. Fiłonowicz Mikołaj

8. Gachewicz Daniel

9. Gmurczyk Kacper

10. Kłos Jakub

11. Kozłowicz Artur

12. Lewański Leon

13. Michalski Marcel

14. Mućka Radosław

15. Obidziński Mikołaj

16. Ostrowski Jan

17. Pardo Franciszek

18. Pasik Kacper

19. Petrykowski Paweł

20. Mikołaj Powałka

21. Radecki Filip

22. Ratyński Szymon

23. Reśliński Aleksander

24. Roczniak Franciszek

25. Sobiesiak Igor

26. Sokołowski Mikołaj

27. Szczepaniak Kacper

28. Zieliński Marcin

29. Żmijewski Aleksander