Wakacje praca domowa cz2

Zadaniem w części drugiej będzie prowadzenie dziennika, w którym trzeba zapisać godziny spędzone z piłką oraz opis jak ten czas spędziliśmy (gra, strzały itp)

Dziennik

Uzupełniamy go zgodnie z tym, co przepracowaliśmy. Boisko zweryfikuje prace ! 🙂