Lista treningowa 25.06- Światowida

Przypominamy o stosowaniu się do podanych (post wcześniej) zasad. O nieobecności prosimy  informować do 30 minut przed rozpoczęciem zajęć (sms). Zajęcia trwają 1h.

Grupa 1, 16:50  zbiórka :
Cyrankowski
Doroszenko
Dyoniziak
Galechan
Karpiński
Klapiński
Kłos
Koperski
Maciejewski
Pawlik
Płowicz
Raczyński
Słowik
Słowikowski
Słowikowski
Swół
Szpigiel
Zamerski

Grupa 2, 17:50 zbiórka :
Adamiuk
Antosik
Biedrzycki
Borecki
Duda
Gmurczyk
Lewański
Michalak
Michalski
Mućka
Obidziński
Pardo
Pasik
Petrykowski
Powałka
Ratyński
Reśliński
Szczepaniak
Zieliński
Żmijewski