Wznowienie treningów od 18 maja oraz zasady prowadzenia treningu

Z dniem 18 maja dostaliśmy pozwolenie na wznowienie prowadzenia zajęć sportowych. Harmonogram będziemy podawali na bieżąco, tzn miejsce treningu, godzina oraz grupy, które będą stworzone personalnie ze względu na limity na boiskach. W tym tygodniu treningi przewidziane są w dniach poniedziałek, wtorek i czwartek.

W poniedziałek 18 maja trenujemy na picassa. Boisko będziemy mieć w przedziale czasowym 17;30-20:30. Lista chłopców na którą godzine mają sie stawić pojawi się w ciągu dnia w oddzielnym poście na stronie. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ staramy się jak najszybciej stworzyć grupy treningowe.

Czasowe Zasady Prowadzenia Zajęć – 2020-05-18

 • W zajęciach brać udział mogą wyłącznie zawodnicy, którzy nie objęci są kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa.
  • Rodzicom zawodników niepełnoletnich i innym osobom towarzyszącym nie wolno przebywać na obiekcie.
  • Pomiędzy treningami zachowuje się 15 (piętnaście) minutowy bufor czasowy aby nie dochodziło do zetknięcia się zawodników poszczególnych grup treningowych.
  • Czas trwania poszczególnych zajęć określa odrębny grafik. Przychodzimy na zajęcia dokładnie 5 (pięć) minut przed ich rozpoczęciem i czekamy przed obiektem na wejście zachowując dystans pomiędzy osobami nie mniejszy niż 2 (dwa) metry. Zawodników z przed wejścia odbiera trener lub inna osoba wyznaczona i wprowadza na obiekt. Wyjście zawodników z obiektu odbywa się na takiej samej zasadzie. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
  • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz podawania sobie rąk. Witamy się i żegnamy słownie bądź poprzez machnięcie ręki.
  • Na terenie obiektu poza boiskiem obowiązuje zasada dystansu pomiędzy osobami nie mniejsza niż 2 (dwa) metry.
  • Na terenie obiektu nie wolno korzystać z szatni i węzła sanitarnego z wyłączeniem WC. Przy umywalce znajduje się instrukcja mycia rąk, a zasady tam zawarte mają być każdorazowo praktykowane.
  • Każda osoba wchodząca na obiekt i z niego schodząca obowiązkowo dezynfekuje ręce. Dozowniki znajdują się przy furtkach obiektu.
  • Zaleca się aby zawodnicy przychodzili na boisko już przebrani w strój do treningu. W przypadku kiedy jest to niemożliwe i zawodnik będzie się przebierał musi robić to tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie ODPOCZYNKU. W strefie ODPOCZYNKU zawodnicy oddaleni muszę być od siebie 2 (dwa) metry.
  • Każdy zawodnik wchodzący na obiekt musi posiadać maseczkę, którą można zdjąć dopiero na boisku w wyznaczonej strefie ODPOCZYNKU. Po zejściu z boiska maseczkę należy założyć ponownie. Zawodnicy, którzy przebierają się w strefie ODPOCZYNKU chowają maseczkę do torby. Zawodnicy, którzy przychodzą na boisko już przebrani muszą mieć ze sobą torbę do której schowają na czas zajęć maseczkę. Dozwolone jest też trenowanie w maseczce.
  • Zawodnicy przynoszą napoje, które muszą być oznaczone aby nie doszło do ich pomylenia. Napoje też nie mogą opuszczać wyznaczonej strefy ODPOCZYNKU. Zawodnicy nawadniają się tylko w tej strefie.
  • Na boisku Światowida i Orliku może przebywać 14 (czternastu) zawodników i 2 (dwóch) trenerów. Ograniczenie nie stosuje się do obsługi obiektu.

  Na pełnowymiarowym boisku może przebywać 22 (dwudziestu dwóch) zawodników i 4 (czterech) trenerów. W przypadku podziału boiska na dwie części na każdej z połówek może przebywać 16 (szesnastu) zawodników i 3 (trzech) trenerów. Ograniczenie nie stosuje się do obsługi obiektu.
  • Podczas treningu zaleca się nie zbliżanie się do siebie zawodników bez konieczności. Staramy się zachowywać odstęp pomiędzy zawodnikami 2 (dwa) metry. Szczególnie istotne jest to podczas przerw w grze czy treningu.
  • Obowiązuje całkowity zakaz dotykania rękami piłek i wszelkiego sprzętu treningowego.