6 kolejka – powolania

  1. Mecz 13.10 zbiorka 15.00 na Strumykowej. Powołani

BIEDRZYCKI
CZECZOTKA
GMURCZYK
KARPIŃSKI
KŁOS
MICHALAK
MICHALSKI
MUĆKA

OSTROWSKI
PASIK
PIORUNSKI
RATYŃSKI
REŚLIŃSKI
SŁOWIKOWSKI
SOBIESIAK
ZIELIŃSKI