Turnieje powołania

Turniej w Krakowie. Zbiórka 5:45 sobota :

Adamczyk, Antosik, Brukner, Czeczotka, Duda, Fiłonowicz, Gachewicz, Kłos, Kozłowicz, Lewański, Obidziński, Pardo, Pasik, Powałka, Radecki, Roczniak, Sobiesiak, Sokołowski, Szczepaniak, Zieliński

Turniej na Annopolu (soccer arena). Zbiórka 8:15 sobota :

Biedrzycki, Gmurczyk, Krakowiak, Michalski, Ratyński, Reślinski, Żmijewski ,Petrykowski , Słowik ,Pioruński, Janek (grupa zielono-czerwona), Ostrowski