Trener: Patryk Tomaszewski (grupa zielona,grupa czerwona)
tel.: 796-583-662,
e-mail: [email protected]

Trener: Patryk Gmurczyk (grupa zielona)

tel.: 501-237-500,

Trener: Piotr Iwański (grupa czerwona)

tel.: 532-228-256