Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że kończy się okres ubezpieczenia za poprzedni rok i mamy dla Państwa nową ofertę kontynuacji ubezpieczenia w Towarzystwie T.U Generali od 14 stycznia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r. Składka wynosi przy ubezpieczeniu ponad 200 osób ( 75 zł od osoby) suma ubezpieczenia (10000 zł/osoba), koszt leczenia 4000 zł ,koszty rehabilitacji 2000 zł, uciążliwe leczenie 200 zł, wstrząśnienie mózgu 300 zł, naprawa,  zakup lub wypożyczenie przedmiotów ortopedycznych:
1250 zł na jedną osobę, system wypłaty odszkodowań : proporcjonalny, 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu, czyli np. uszczerbek 10% to 1000 zł odszkodowania itd. Polisa odpowiada za wyczynowe i rekreacyjne sporty : piłka nożna – ten zapis będzie wpisany w polisie. Decyzją Zarządu  jest aby każdy Zawodnik, przystępujący i uczestniczący w treningach, biorący udział w obozach szkoleniowych, uczestniczący w rozgrywkach ligowych, turniejach był ubezpieczony przez nasz klub od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wpłaty w wysokości 75 zł należy dokonywać do 13 stycznia 2019 r. przelewem na konto klubu lub gotówką do Trenera.
Zarząd Klubu,

Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka
Tytuł: Ubezpieczenie – imię i nazwisko syna oraz data urodzenia